Klub Seniora wzorem dla Juniora - Lubię to!

Idź do spisu treści

Menu główne:

Fundacja Lilium w okresie od 1 maja 2015 roku do 31 sierpnia 2015r. realizuje zadanie publiczne pod nazwą „Klub Seniora wzorem dla Juniora – Lubię to!”.

Celem projektu jest aktywizacja ludzi starszych powyżej 60 roku życia, w tym osób starszych z terenów wiejskich, poprzez integrację międzypokoleniową oraz tworzenie płaszczyzn animacji środowiskowej ukierunkowanej na rozwój i wzmacnianie potencjału i podmiotowości tej grupy społecznej przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej seniorów zamieszkałych na terenie gminy Regimin. 
Od dnia 01 czerwca 2015 roku ruszył nabór osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie pod nazwą „Klub Seniora wzorem dla Juniora – Lubię to!”

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 30 osób. W tym 24 osoby powyżej 60 roku życia oraz 6 osób w grupie wiekowej 15-30 lat. [czytaj więcej -> Rekrutacja]

Projekt organizowany i dofinansowany z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) na lata 2014-2020.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego